رشته های تحصیلات تکمیلی

شناسه صفحه : [NDg1]

رشته              مدیر گروه      چارت  
حسابداری        دکتر سید رسول معصومی دریافت

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی   

   دکتر عباسعلی بهاری اردشیری دریافت 

مدیریت بازرگانی

  دریافت

حسابداری ورودی 1400 و بعد از آن

  دکتر سید رسول معصومی دریافت

حقوق خصوصی

دکترشهرام اصغری  دریافت
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دکتر مجتبی علیمرادی

دریافت

بانکداری اسلامی

دکتر زهرا مژده دریافت
روانشناسی تربیتی دکتر علی دوستدار دریافت
مدیریت مالی   دکتر سید رسول معصومی دریافت
مدیریت ورزشی با گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی دکتر مجتبی علیمرادی دریافت
حقوق جزا وجرم شناسی دکتر عادل علیپور دریافت
آموزش زبان انگلیسی دکتر فریده شعبانی راد دریافت

 

آخرین اخبار