معرفی کارکنان

شناسه صفحه : [NDg5]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  
1 زاهده اصغری کارشناس رشته :حقوق ,فقه و حقوق اسلامی
حقوق قضایی و ثبتی،تربیت بدنی , مربیگری ورزشی , علوم ورزشی
2 زینب ولی پور کارشناس رشته :حسابداری بازرگانی، ساخت و تولید  قالبسازی مهندسی کام‍‍پیوتر نرم افزار , مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار, مهندسی مکانیک
3 مالک روزبهی کارشناس رشته : مدیریت بازرگانی ،
4 صادق روزبهی کارشناس رشته حسابداری
5 مقداد احمدی کارشناس رشته :مترجمی زبان انگلیسی ،مدیریت صنعتی روانشناسی, بیمه, امور بانکی , بانکداری اسلامی

 

 

آخرین اخبار