معرفی کارکنان

شناسه صفحه : [NDg5]

مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی سمت عکس شماره تماس گویا تماس مستقیم داخلی
دکترا دکتر مصطفی محققی نژاد معاونت آموزشی 33034152-55 33034156 117
کارشناسی ارشد مالک روزبهی مدیر آموزش مالک روزبهی 33034152-55 33033943 105
کارشناسی ارشد مقداد احمدی کارشناس آموزش رشته :مترجمی زبان انگلیسی ،مدیریت صنعتی، روانشناسی, بیمه, مدیریت امور بانکی , ومسئول معرفی به استاد واطلاع رسانی در سایت موسسه 33034152-55 - 112

کاردانی

زینب ولی پور

کارشناس آموزش رشته :حسابداری بازرگانی، ساخت و تولید  قالبسازی ،علوم کامپیوتر، مهندسی کام‍‍پیوتر نرم افزار , مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار, مهندسی مکانیک ومسئول گروه جذب استعدادهای درخشان

33034152-55 - 118
کارشناسی صادق روزبهی کارشناس آموزش رشته حسابداری 33034152-55 - 134
کارشناسی ارشد رئوفه اصغری کارشناس آموزش رشته :حقوق ,فقه و حقوق اسلامی،حقوق قضایی و ثبتی وتربیت بدنی  33034152-55 - 121
کارشناسی نرجس نعمتی

کارشناس اموزش رشته مدیریت بازرگانی ومسئول آمار واطلاعات،وتکمیل ظرفیت

33034152-55 33033946 122
کاردانی اشرف یحیی نزاد

تشکیل پرونده دانشجویی و انجام تبادل مکاتبات با اساتید پیش از امتحانات

33034152-55 - 113
کارشناسی لیلا رجبی مسئول امور کلاسها وحراست بانوان   33033954 136
کارشناسی فاطمه وزیری مسئول امور فارغ التحصیلان 330334152-55 - 113
کارشناسی ارشد طهورا کاظمی مسئول اسکن مدارک ودرج تاییدیه تحصیلی 33034152-55 - 113
کارشناسی ارشد رئوفه عارف پور کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی 33034152-55 - 114

 

 

 

 

آخرین اخبار