معرفی کارکنان

شناسه صفحه : [NDg5]

مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی سمت عکس شماره تماس گویا تماس مستقیم داخلی
دکترا دکتر مصطفی محققی نژاد معاونت آموزشی 33034152-55 33034156 117
کارشناسی ارشد مالک روزبهی مدیر آموزش مالک روزبهی 33034152-55 33033943 105
کارشناسی ارشد مقداد احمدی کارشناس آموزش رشته :مترجمی زبان انگلیسی ،مدیریت صنعتی، روانشناسی ومسئول معرفی به استاد 33034152-55 - 112

کاردانی

زینب ولی پور

                                                            کارشناس امور فارغ التحصیلان

33034152-55 - 123
کارشناسی صادق روزبهی کارشناس آموزش رشته حسابداری، مدیریت بیمه، امور بانکی 33034152-55 - 134
کارشناسی ارشد رئوفه اصغری کارشناس آموزش رشته :حقوق ,فقه و حقوق اسلامی،حقوق قضایی  33034152-55 - 136
کارشناسی نرجس نعمتی

                  کارشناس اموزش رشته مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی ومسئول آمار واطلاعات،وتکمیل ظرفیت

33034152-55 33033946 122
کاردانی اشرف یحیی نزاد

مسئول اسکن مدارک

33034152-55 - 113
کارشناسی لیلا رجبی کارشناس آموزش رشته سینما، مسئول امور کلاس ها و حراست بانوان   33033954 121
کارشناسی فاطمه وزیری مسئول امور فارغ التحصیلان 330334152-55 - 113
کارشناسی ارشد آتنا پروری کارشناس آموزش: تربیت بدنی،کامپیوتر، مکانیک، حسابداری بازرگانی   33034152-55 - 118
کارشناسی ارشد رئوفه عارف پور کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی 33034152-55 - 114
کارشناسی ارشد زهرا بخشی کارشناس تحصیلات تکمیلی   33034152-55   140
کارشناسی ارشد هدی خاکپاک مسئول بایگانی   33034152-55   119