فرمها و آیین نامه ها

شناسه صفحه : [NDgy]

 

 

مراحل تصویب پایان نامه از اپتدا تا روز دفاع   دریافت
فرآیند تصویب   دریافت
فرآیند دفاع   دریافت
شیوه نگارش پایان نامه شیوه نگارش مختص ورودی 98 به بعد دریافت
فرمهای قبل از تصویب فرم پیشنهاد موضوع دریافت
فرم تایید موضوع پایان نامه دریافت
فرم پروپوزال دریافت
مراحل تصویب پروپوزال دریافت
فرمهای قبل از دفاع راهنمای ثبت پروپوزال در ایرانداک دریافت
فرم درخواست دفاع دریافت
   
   
راهنمای جلوگیری از تکراری بودن موضوع   دریافت
فرم درخواست تمدید پایان نامه نیمسال پنجم  

دریافت

فرم کتابخانه ملی برای صحافی   دریافت
فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه   دریافت
فرم اطلاع رسانی برای دفاع   دریافت
نمونه صفحه عنوان انگلیسی دریافت
فارسی دریافت
فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد   دریافت
     
فرم تمدید نیمسال ششم   دریافت

 

آخرین اخبار