فرمها و آیین نامه ها

شناسه صفحه : [NDgy]

راهنمای نگارش پایان نامه

 

روند دفاع   دریافت
فرآیند تصویب   دریافت
فرآیند دفاع   دریافت
شیوه نگارش پایان نامه مختص رشته حقوق دریافت
فرمهای قبل از تصویب فرم پیشنهاد موضوع دریافت
فرم تایید موضوع پایان نامه دریافت
فرم پروپوزال دریافت
مراحل تصویب پروپوزال دریافت
فرمهای قبل از دفاع راهنمای ثبت پروپوزال در ایرانداک دریافت
فرم درخواست دفاع دریافت
   
   
راهنمای جلوگیری از تکراری بودن موضوع   دریافت
فرم درخواست تمدید پایان نامه   دریافت
فرم کتابخانه ملی برای صحافی   دریافت
فرم اصالت موضوع   دریافت
فرم اطلاع رسانی برای دفاع   دریافت
نمونه صفحه عنوان انگلیسی دریافت
فارسی دریافت
فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد   دریافت
شیوه نامه نگارش موسسه ادیب مازندران   دریافت

 

آخرین اخبار