مدیر و کارکنان

شناسه صفحه : [NDkz]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس عکس
1 رئوفه عارف پور کارشناس واحد تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن :33033951-011 (داخلی 114)

آدرس ایمیل : arefpour@adib-mazandaran.ac.ir