مرکز اسناد و کتابخانه

شناسه صفحه : [NTE0]

نام ونام خانوادگی: خانم مصطفی زاده

سمت :مسئول کتابخانه موسسه ادیب 

 

 

 

کتابخانه موسسه 7521 نسخه کتاب داشته و با 35 نشریه اشتراک دارد که تعدادی از این نشریات علمی - پژوهشی می باشند.

 جهت دیدن لیست کتابها به سامانه کتابخانه مراجعه نمایید

مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه:

1.فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجویی

2.2 قطعه عکس

 

جهت به امانت گرفتن کتابها ارائه کارت عضویت کتابخانه الزامی می باشد.

آخرین اخبار