اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTY1]

اعضاء گروه

دوستعلی مژده

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

مصطفی محققی نژاد

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد

سمت: معاونت آموزشی

کریمه بهاری اردشیری

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه مازندران

سمت:

 

 

اساتید مدعو:

 

دکتر روح انگیز عظیمی
دکتر سمیه قایخلو
دکتر امید غلامی
دکتر ابراهیم کیاسری
دکتر رئوفه اصغری

آخرین اخبار