چارت رشته

شناسه صفحه : [NTY4]

 

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت

۱

مترجمی زبان کاردانی همه ورودیها دریافت
۲ کارشناسی ناپیوسته دریافت

۳

کارشناسی پیوسته دریافت

۴

کارشناسی ارشد دریافت

 

آخرین اخبار