اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTYw]

اعضاء گروه

سارا شهبازیان

رشته: کامپیوتر

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد زنجان

سمت: مدیر گروه

اردشیر بهاریان

رشته: کامپیوتر

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت:

اساتید مدعو:

 

دکتر سارا فرزای
سروش خواجوندی
سمیرا کلانتری

آخرین اخبار