اعضاء هیات علمی گروه

شناسه صفحه : [NTYy]

اعضای گروه

ابوالحسن شاکری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تربیت مدرس

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

محمدباقر اصغری

رشته: حقوق فناوری اطلاعات

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: بولونیا ایتالیا

سمت:

حامد قاسمی

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: پردیس دانشگاه تهران

سمت: مدیر حراست

شهرام اصغری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه مازندران

سمت: مدیر گروه حقوق خصوصی

احمد امیرمعزی

رشته: حقوق خصوصی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد

واحد علوم تحقیقات

سمت:

 

 

اساتید مدعو:

 

دکتر حبیب الله چوپانی
دکتر علی اکبر رحمتیان
سویدا قایخلو
رحیم چوب بستی
رضا علیزاده
قاسمعلی بهاری
غلامعلی گریبان
دکتر ابراهیم قدسی

 

آخرین اخبار