چارت رشته

شناسه صفحه : [NTc4]

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت
1 مهندسی مکانیک کارشناسی همه ورودیها دریافت
2 ساخت و تولید - قالبسازی کاردانی همه ورودیها دریافت
3 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته همه ورودیها دریافت

 

آخرین اخبار