اعضای هیأت علمی گروه

شناسه صفحه : [NjE0]

اعضاء هیات علمی گروه

سیدمجتبی موسوی

رشته: ادبیات نمایشی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران

سمت: مدیر گروه

 

آخرین اخبار