جسله تجدید نظر دکتر پارسیان

چهارشنبه - ۱۴ / تیر / ۱۳۹۶شناسهٔ خبر: MTA0

دانشجویان دکتر پارسیان، جهت تجدید نظر نمرات خود یکشنبه 96/4/18 ساعت 11 تا 12 به دانشگاه مراجعه نمایند.

    نظرات