برگزاری نمایشگاه خلاقیت های دانشجویی

چهارشنبه - ۲۹ / آذر / ۱۳۹۶شناسهٔ خبر: MTI4
برگزاری نمایشگاه خلاقیت های دانشجویی

نمایشگاه خلاقیت و دستاورد های دانشجویی در تاریخ 18 الی 23 آذر در دانشگاه ادیب مازندران برگزار شد

 

نمایشگاه گل و گیاه به مناسبت روز دانشجوتوسط پوریا خداداد دانشجوی حسابداری
 تاریخ برگزاری : 18 الی 23 آذر
انجمن علمی دانشجویی حسابداری

 

 نمایشگاه نقاشی به سبک ماندلا تلفیقی به مناسبت روز دانشجو توسط فائزه آقاجانی دانشجوی روانشناسی
 تاریخ برگزاری : 18 الی 23 آذر
انجمن علمی دانشجویان روانشاسی

 

نمایشگاه خطاطی به مناسبت روز دانشجو توسط موسی مهدوی آقمشهدی دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی
تاریخ برگزاری : 18 الی 23 آذر
انجمن علمی دانشجویان مدیریت بازرگانی

    نظرات