زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد نیک خواه

شنبه - ۳۰ / دی / ۱۳۹۶شناسهٔ خبر: MTM0

زمان تحویل پروژه و کارآموزی دانشجویانی که در ترم جاری این دروس را با استاد نیکخواه برداشته اند روز 9 بهمن می باشد.دانشجویان تا ساعت 12 همانروز مهلت دارند به امور مالی به موسسه ادیب مراجعه نمایند.

    نظرات