قهرمانی مسابقات هندبال دانشجویان موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران

چهارشنبه - ۱۸ / بهمن / ۱۳۹۶شناسهٔ خبر: MTM1
قهرمانی مسابقات هندبال دانشجویان موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران

قهرمانی تیم هندبال موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران در مسابقات منطقه 2 کشور 

سرپرست تیم: آقای مسعود مهدیان

مربی تیم: آقای علیرضا برومند

    نظرات