راهنمای ثبت نام برای ورودی کارشناسي پیوسته 971

چهارشنبه - ۲۱ / شهریور / ۱۳۹۷شناسهٔ خبر: MTk4

بسمه تعالی

راهنمای ثبت نام برای ورودی سال 97 کارشناسی پیوسته

 1. مراجعه حضوری دانشجو با ارائه شناسنامه جهت احراز هویت
 2. تکمیل مدارک ثبت نام جهت تکمیل پرونده
  1. مدارک مورد نیاز به شرح زیر است
   1. فتوکپی شناسنامه 2 نسخه از تمام صفحات
   2. فتوکپی کارت ملی 2 نسخه
   3. عکس 6 قطعه
   4. اصل مدرک دیپلم ، ریز نمرات دیپلم وتاییدیه تحصیلی دیپلم
   5. اصل مدرک پیش دانشگاهی ،ریزنمرات وتاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی
   6. تکمیل فرم مشخصات فردی و تعهدات
   7. تکمیل فرمهای معافیت تحصیلی برای دانشجویان مرد یا کارت پایان خدمت و تایید مسئول وظیفه عمومی

فیش واریزی به مبلغ تعیین شده برای هر رشته به نام موسسه آموزش عالی ادیب مازندران

 1. تشکیل پرونده و دریافت پرینت انتخاب واحد نیم سال اول

 

رشته

نام کارشناس

مبلغ شهریه

کارشناسی-  مدیریت بازرگانی

خانم نعمتی

000/610/9

کارشناسی-  حسابداری

آقای روزبهی

000/400/10

کارشناسی-  مترجمی زبان

آقای احمدی

000/600/9

کارشناسی-  حقوق

خانم اصغری

000/600/9

                                     کارشناسی-  روانشناسی

آقای احمدی

000/500/9

کارشناسی-  مربیگری ورزشی

خانم اصغری

000/600/9

کارشناسی-  مدیریت امور بانکی

آقای احمدی

000/810/9

کارشناسی-  مدیریت بیمه

آقای احمدی

000/960/10

کارشناسی سینما

آقای احمدی

000/500/9

کارشناسی- اقتصاد

آقای احمدی

000/500/9

کارشناسی -علوم کامپیوتر

خانم ولی پور

000/500/9

کارشناسی- مدیریت صنعتی

آقای احمدی

000/500/9

کارشناسی -مهندسی مکانیک

خانم ولی پور

000/500/9

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

خانم اصغری

000/500/9

 

 

  نظرات