شماره حساب دانشگاه مازندران برای فارغ التحصیلان

شنبه - ۱۲ / آبان / ۱۳۹۷شناسهٔ خبر: MjA2
حساب شبا دانشگاه مازندران 660100004001073903022968 شناسه ی پرداخت 319073953119500001400264888201 فیش واریزی جهت فارغ التحصیلی کاردانی : مبلغ 23000 تومان کارشناسی : مبلغ 23000 تومان کارشناسی ارشد : مبلغ 30000 تومان

    نظرات