تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 1398

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 1398

چهارشنبه - ۱۳ / شهریور / ۱۳۹۸شناسهٔ خبر: MjM4
تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 1399

 

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

 

واريز علی الحساب شهريه                                         مبلغ 3/500/000  ریال

 

پرداخت الکترونیک                                                 12 شهریور98تا16 شهریور 98

                                           انتخاب واحداز ساعت 00:01بامداد تا 23:59

       (به هیچ وجه انتخاب واحد خود را تایید نکنید، درغیر اینصورت قادر به تغییرات احتمالی بعدی، نخواهید بود)

کاردانی و کاردانی فنی و حرفه ای ورودی 96 و 97

16 شهریورماه 1398

کارشناسی پیوسته   ورودی 94 به بعد

17 و 18 و 19 شهریور 1398

کارشناسی ناپیوسته   ورودی 96 و 97

19 و 20 و 21 شهریور 1398

کارشناسی ارشد ورودی 97

16 تا 22 شهریورماه1398

انتخاب واحد با تاخیر

23 تا 29 شهریور ماه 1398

شروع کلاسها

98/6/30

حذف و اضافه دروس

98/6/30 تا 98/7/5

پايان حذف اضطراری(اختیاری)

98/9/28

پایان کلاسها

98/10/12

امتحانات

98/10/14 تا 98/10/27

 

 

    نظرات