عضویت ادیب مازندران به اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز

یکشنبه - ۲۴ / اردیبهشت / ۱۴۰۲شناسهٔ خبر: MzM2
عضویت ادیب مازندران به اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز

در جلسه بیست و پنجم هیئت رئیسه اتحادیه قفقاز با درخواست عضویت موسسه آموزش عالی ادیب مازندران به اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز موافقت به عمل آمده است.

ضمنا مقرر گردیده است در تاریخ 19 خرداد 1402 طی مراسمی رسمی احکام عضویت اعطاء گردد.

مشاهده عضویت رسمی

مشاهده عضویت رسمی

    نظرات