درخواست وام دانشجویی

یکشنبه - ۱۱ / مهر / ۱۳۹۵شناسهٔ خبر: MzY

دانشجویان متقاضی درخواست وام شهریه دانشجویی ،به آدرس اینترنتی http://bp.swf.ir/login.aspx ویا صفحه معاونت دانشجویی /پرتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نمایند

    نظرات