گزارش کار :برگزاری کارگاه آموزش بیمه

یکشنبه - ۰۵ / دی / ۱۳۹۵شناسهٔ خبر: Njk
گزارش کار :برگزاری کارگاه آموزش بیمه

                                                                                              

گزارش کار :برگزاری کارگاه آموزش بیمه                                                                                                     

تاریخ برگزاری : 95/9/1                                                                                                           

هدف از برگزاری کارگاه :آشنایی دانشجویان با چالش های موجود در پیش رو در بازار بیمه    

 

                                  

 

                                                                              

    نظرات