جدید ترین کتاب های خریداری شده برای رشته مکانیک و ماشین ابزار

دوشنبه - ۲۷ / دی / ۱۳۹۵شناسهٔ خبر: Nzk

جدید ترین کتاب های خریداری شده برای رشته مکانیک و ماشین ابزار

 1. نقشه کشی صنعتی 1- به شیوه مدرن----نویسنده:احمد متقی پور
 2. نقشه کشی صنعتی 2- به شیوه مدرن----نویسنده:احمد متقی پور
 3. راهنمای جامع Matlab  و Simulink----نویسنده:  علیرضا محمدی
 4. خودآموز برنامه نویسی و اپراتوری ماشین های CNC----نویسنده:جلال حقی
 5. مرجع کامل PLC ---- نویسنده:  فربد قابوسی
 6. ماشین کاری با  CATIA ----نویسنده:  فرهاد نوین
 7. مهندسی معکوس با CATIA---- نویسنده:  فرهاد نوین
 8. آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم افزار ANSYS----نویسنده: نیما جمشیدی
 9. خود آموز طراحی مکانیکی با Autodesk Inventor---- نویسنده: اصغر محمدی
 10. خود آموز کامل 2015---- AutoCadنویسنده: مهدی متقی پور
 11. خود آموز روباتیک---- نویسنده: علیرضا محمدی
 12. خودآموز طراحی مکانیکی با  Solidworks ----نویسنده: هادی جعفری
 13. خودآموز طراحی مکانیکی با  CATIA----نویسنده: هادی جعفری  

  نظرات