کلاس توجیهی درس پروژه و کارآموزی استاد شهبازیان

شنبه - ۰۷ / اسفند / ۱۳۹۵شناسهٔ خبر: ODM

دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه و کارآموزی با استاد شهبازیان اخذ نمودند در تاریخ 11 اسفند ساعت 14 در اتاق مدیر گروه حضور یابند.

    نظرات