گزارش کار اردوی فرهنگی آموزشی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

چهارشنبه - ۲۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۶شناسهٔ خبر: OTU

بسمه تعالی

گزارش کار اردوی فرهنگی آموزشی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ بازدید :22/2/96

بازدید در روز جمعه با حضور30 نفر از دانشجویان و مسئول انجمن علمی و بسیج دانشجویی انجام شد

در این اردوی یک روزه دانشجویان از بخش ها و غرفه های مختلف کتاب بازدید به عمل آوردند و یک سری از کتابهای مورد نیاز خودشان را از این غرفه ها خریداری کردند.

 

    نظرات

    آخرین اخبار

    اخبار به روایت تصویر