برنامه های پیش رو

برنامه های انجام شده

دریافت کارت شرکت در آزمون
اطلاعیه ثبت نامی سازمان سنجش برای مقطع کارشناسی
تمدید پذیرش و ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی
ویژه انتخاب واحد مهر 99