چارت رشته

شناسه صفحه : [NTgw]

ردیف رشته مقطع سال ورود چارت
1 تربیت بدنی کاردانی(فنی و حرفه ای) همه ورودیها دریافت
2 مربیگری ورزشی کارشناسی همه ورودیها دریافت
3 علوم ورزشی کارشناسی نا‍یوسته همه ورودیها دریافت

 

آخرین اخبار